W zakresie sieci zewnętrznej wykonujemy:

- wodociągi uliczne, kanały sanitarne i deszczowe

- przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne; naszą specjalnością jest wykonywanie robót ziemnych ręcznie w ogrodach, co gwarantuje przywrócenie ich w 100% do stanu pierwotnego

- przydomowe oczyszczalnie ścieków

- odwodnienie terenu

ul. Przeskok 9, 05-822 Milanówek, tel. 602-473-925, kontakt@abudek.com