Oferta

Oferujemy usługi z zakresu projektowania i realizacji przyłączy i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Doprowadzimy i odprowadzimy wodę, wykonamy centralne ogrzewanie dostosowane do Twoich potrzeb i pomożemy Ci w załatwieniu wszystkich formalności w Twoim urzędzie. Jednym słowem zajmiemy się wszystkim, co związane jest z wodą w Twoim domu.

Czym się zajmujemy

Projektujemy:
 • przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

 • sieci uliczne i osiedlowe, wodociągowe i kanalizacyjne

 • sieci kanalizacji deszczowej i odwodnień lokalnych

 • przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • instalacje wewnętrzne wodociągowo-kanalizacyjne

 • instalacje centralnego ogrzewania

Dodatkowo współpracujemy z biurem geodezyjnym i zapewnimy wszyskie potrzebne do projektowania mapy. Pomożemy również w uzyskaniu potrzebnych uzgodnień w urzędach.

W zakresie sieci zewnętrznej wykonujemy:
 • wodociągi uliczne, kanały sanitarne i deszczowe

 • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne; naszą specjalnością jest wykonywanie robót ziemnych ręcznie w ogrodach, co gwarantuje przywrócenie ich w 100% do stanu pierwotnego

 • przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • odwodnienie terenu

Wykonujemy instalacje wewnętrzne w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych:
 • instalacje wodno-kanalizacyjne i przeciwpożarowe

 • instalacje ogrzewania z możliwym zastosowaniem grzejników płytowych, kanałowych, podłogowych i ściennych

 • montaż kotłowni

 • montaż kolektorów solarnych

 • montaż przyborów sanitarnych

Nasze realizacje